روز پزشک

در ایران اول شهریور ماه همزمان با زادروز ابوعلی سینا، به پاس تالیفات و خدمات وی به علوم پزشکی، فعالیت وی در این رشته و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده است.

روز پزشک

روز خبرنگار

در روزگاری که از آن به عنوان عصر اطلاعات و فن آوری نام می برند، قطعا نقش خبرنگار به عنوان ابزار اطلاع رسانی، نقشی حیاتی و انکار نشدنی است. هفدهم مرداد ماه که مصادف با شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران می باشد، توسط شورای فرهنگ عمومی، به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری شده است. این روز ارزشمند اجتماعی، بر همه خبرنگاران، روزنامه نگاران و نویسندگان گرامی باد.

روز خبرنگار